โปรโตคอล


Protocol คืออะไร

คือข้อกำหนดซึ่งประกอบด้วยกฎต่าง ๆ สำหรับรูปแบบการสื่อสารเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง        เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย ทำงานได้ด้วยกันทั้งระบบ คล้ายกับมนุษย์สามารถใช้        ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารถึงกันได้  (ข้อมูล:HTTP://Wikipedia)
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรโตคอลเป็นกลุ่มพิเศษของกฎ สำหรับการสื่อสารที่จุดปลายของ การเชื่อมต่อของการติดต่อสื่อสาร ใช้เมื่อมีการส่งสัญญาณเข้าและออก โปรโตคอลมีหลายระดับ    ในการเชื่อมต่อสำหรับการสื่อสาร เช่น มีโปรโตคอลของฮาร์ดแวร์โทรศัพท์, มีโปรโตคอล ระหว่างจุดปลายในโปรแกรมการสื่อสารภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งที่ต่างกัน จุดปลายทั้งคู่จะได้รับการจำและสังเกต โปรโตคอลมักจะได้รับการกำหนดในมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

โพรโทคอลที่สำคัญ

      เอชทีทีพี (Hyper Text Transfer Protocol: HTTP) คือโพรโตคอล ในระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์เพื่อการแจกจ่ายและการทำงานร่วมกันกับสารสนเทศของสื่อประสมใช้สำหรับการรับทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับภายนอก ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งเวิลด์ไวด์เว็บ                                                                 เอชทีที พีเป็นมาตรฐานในการร้องขอและการตอบรับระหว่างเครื่องบลูกข่ายกับเครื่องแม่ข่าย  ซึ่งเครื่องลูกข่ายคือผู้ใช้ปลายทาง (end-user) และเครื่องแม่ข่ายคือเว็บไซต์  เครื่องลูกข่ายจะสร้างการร้องขอเอชทีทีพีผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์  เว็บครอว์เลอร์ หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่จัดว่าเป็น      ตัวแทนผู้ใช้ (user agent) ส่วนเครื่องแม่ข่ายที่ตอบรับ ซึ่งเก็บบันทึกหรือสร้างทรัพยากร (resource) อย่างเช่นไฟล์เอชทีเอ็มแอลหรือรูปภาพ จะเรียกว่า เครื่องให้บริการต้นทาง                                                    Post Office Protocol  หรือ พ็อป หรือเกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์  เป็นโพรโตคอลมาตรฐาน บนอินเทอร์เน็ต ใช้ในการรับอีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์ โดยทำงานอยู่บนชุดโพรโทคอล TCP/IP             ในปัจจุบันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายให้บริการอ่านอีเมลแบบ POP3                                                    POP3 เป็นการพัฒนาจากโพรโทคอลรุ่นก่อนหน้านี้ คือ POP1 และ POP2 ในปัจจุบัน                คำว่า POP หมายความถึง POP3                                                                                                                     เอฟทีพี หรือ เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม  (FTP: File Transfer Protocol) เป็นโพรโทคอล  เครือข่ายชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนและจัดการไฟล์บนเครือข่าย ICP/IP  เช่น อินเทอร์เน็ต   FTTP ถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ ระบบรับ-ให้บริการ (client-server) และใช้การเชื่อมต่อสำหรับส่วนข้อมูลและส่วนควบคุมแยกกันระหว่างเครื่องลูกข่ายกับเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมประยุกต์เอฟทีพีเริ่มแรกโต้ตอบกันด้วยเครื่องมือรายคำสั่ง สั่งการด้วยไวยากรณ์ที่เป็นมาตรฐาน แต่ก็มีการพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ขึ้นมาสำหรับระบบปฏิบัติการ เดสก์ท็อปที่ใช้กันทุกวันนี้           เอฟทีพี ยังถูกใช้เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อส่งผ่านไฟล์โดยอัตโนมัติสำหรับ   การทำงานภายในโปรแกรม เราสามารถใช้เอฟทีพีผ่านทางการพิสูจน์ตัวจริงด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือเข้าถึงด้วยผู้ใช้นิรนาม                                                                                                                            เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หรือชื่ออื่น เช่น ที่อยู่ไอพี, หมายเลขไอพี, เลขไอพี, ไอพีแอดเดรส คือหมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่าย ที่ใช้โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต (IP) คล้ายกับหมายเลขโทรศัพท์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเราท์เตอร์ เครื่องแฟกซ์ จะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลข   ฐานสอง จำนวน 32 บิต โดยการเขียนจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช้เลขฐานสอง       จำนวน 8 บิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับระบบเลขฐานสิบ จึงมักแสดงผลโดยการใช้เลขฐานสิบ จำนวน 4 ชุด ซึ่งแสดงถึงหมายเลขเฉพาะของเครื่องนั้น สำหรับการส่งข้อมูลภายใน  เครือข่าย แลน หรือ แวน หรือ อินเทอร์เน็ต โดยหมายเลขไอพีมีไว้เพื่อให้ผู้ส่งรู้ว่าเครื่องของผู้รับ    คือใคร และผู้รับสามารถรู้ได้ว่าผู้ส่งคือใคร

ตัวอย่างของหมายเลขไอพี ได้แก่ 207.142.131.236  ซึ่งเมื่อแปลงกลับมาในรูปแบบที่อ่านได้จะเรียกว่า โดเมนแอดเดรส ผ่านทาง ระบบการตั้งชื่อโดเมน (Domain Name System) ซึ่งหมายเลขนั้นหมายถึง  www.wikipedia.org                                                                                                                  ข่้อมูลเพิ่มเติม:http://th.wikipedia.org/wiki/

Advertisements

About kroonongki

ครูเทคโนโลยี สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งหนึ่งในประเทศไทย

Posted on ธันวาคม 15, 2012, in บทเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: